Procedure en formulieren toelaatbaarheidsverklaring

Het plaatsen van nieuwe leerlingen gaat in nauw overleg met de ouders en de school van herkomst. De gesprekken zullen in de regel gevoerd worden met de intern begeleider van onze school Natasja van Schravendijk. Natasja is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag.

 

De Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basis Onderwijs kunt u <hier> downloaden. Dit is een overeenkomst voor een (tijdelijke) plaatsing van het basisonderwijs naar het speciaal (basis) onderwijs.

De basisschool levert ook het ontwikkelingsperspectief aan.

 

Is het nog te vroeg voor een plaatsing en wilt u als ouder of school eerst nog van gedachten wisselen of is er wellicht meer behoefte aan een observatie, kunt u altijd contact opnemen met de intern begeleider.