Vensters PO

Het project Vensters PO verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem. 

Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden gevisualiseerd via de website www.scholenopdekaart.nl.

 

 

 

 


SBO De Fakkel is ook te vinden

Wij vinden transparantie van groot belang, daarom is ook onze school te vinden op www.scholenopdekaart.nl. De getoonde informatie komt van DUO

en de Inspectie van het Onderwijs. Waar noodzakelijk hebben wij toelichtingen geschreven bij de verschillende kengetallen.