Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Nieuwsflits april 2017

Door op nieuwsflits te klikken kunt u dit nieuws bekijken.

 

Schoolcoach

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Fakkel,

Ik wil me graag even voorstellen…

Ik ben Maureen Weggelaar en schoolcoach op verschillende scholen in de Haarlemmermeer.

Sinds kort ben ik ook de schoolcoach van De Fakkel.

Wat zou ik als schoolcoach voor u kunnen betekenen?

Als schoolcoach bied ik ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. De hulp richt zich op meerdere vlakken waarbij vragen over en rondom de opvoeding vooraan staan!

Ik kan hulp op school bieden bij problemen, maar ook thuis. Gesprekken kunnen dus zowel op school als thuis plaatsvinden. Dit geldt zowel voor ouders als kinderen.

Heeft u een vraag over uw kind? Loop binnen bij het inloopspreekuur die maandelijks binnen de school plaats zal gaan vinden. Ook kunt u via de IB-er contact met mij zoeken.

Ik help graag ouders en/of kinderen om zelf oplossingen te bedenken voor wat er speelt. Dit kan in de vorm van gesprekken, maar ook bieden wij trainingen aan zoals Overstap en verschillende competentie en weerbaarheidstrainingen. Een training kan binnen school of op een andere locatie plaatsvinden. Als coach focus ik ook op veiligheid, ik kan praten over wat onveilig is en hoe de krachten in het gezin ingezet kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Met welke soort vragen kunt u terecht?

Om u een beetje een idee te geven waarmee u langs kunt komen voor advies: “Mijn kind wil niet in zijn eigen bed slapen, hoe kan ik dat aanpakken? “Mijn kind is vaak angstig en heeft daar last van…”,

“We zijn gescheiden en nu is mijn kind verdrietig en opstandig, wat kan ik daarmee doen?”

Als schoolcoach ben ik gemandateerd door de gemeente en kan ik verwijzen naar basisvoorzieningen die in de gemeente beschikbaar zijn. Ik kan samenwerken met ketenpartners indien dat wenselijk is.

Loop gerust een keer binnen om samen te kijken of en wat ik voor u of uw kind kan betekenen.

 

Kanjertraining.

Op donderdagavond 16 maart is de Kanjerouderavond gehouden.

Hoewel er niet zo heel veel ouders waren is het een hele informatieve en goede bijeenkomst geweest.

Adri Smits, trainer van het Kanjerinstituut uit Almere, heeft alle aanwezigen meegenomen in de ins en outs van de Kanjertraining.

Hij deed dat aan de hand van een presentatie en maakte gebruik van veel voorbeelden en oefeningen.

Adri benadrukte het belang van samenwerking tussen ouders en school, om zo het belang van de kinderen optimaal te waarborgen.

Het gaat immers om het opvoerden van kinderen tot waardevolle en krachtige persoonlijkheden in onze maatschappij.

Op woensdag 31 mei (middag en avond) ontvangt het team de laatste trainingsdag.

 

Voor ons is nu de periode van oefenen, veel lessen geven en ervaring opdoen aangebroken.

Dat doen we tot de zomervakantie.

Daarna zal Kanjertraining een vaste plek in ons schoolrooster gaan krijgen.

Het is de bedoeling dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar weer een ouderavond over de Kanjertraining organiseren.

Dan zullen we ook aangeven welke onderwerpen we gaan behandelen met de kinderen en hoe we daar u als ouders bij willen betrekken.

 

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

- het bevorderen van veiligheid en vertrouwen in de klas

- het versterken van sociale vaardigheden van kinderen

het beheersen van verschillende oplossingsstrategieen bij pesten en andere conflicten

- het leren om verantwoordelijkheid te nemen

- het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is bewezen effectief in het verbeteren en goed houden van de sfeer in de klas en op school.

 


SBO De Fakkel

Athenelaan 11

2152 KL Nieuw-Vennep

Tel.: 0252-62 21 32

E-mail: sbodefakkel@aloysiusstichting.nl