Bereikbaarheid

Het team is dagelijks aanwezig van 8.00 uur - 16.30 uur. Ook op de korte lesdagen. De woensdag- en vrijdagmiddag waarop de leerlingen vrij zijn worden gebruikt voor het voorbereiden van de lessen, overleg en gezamelijke vergaderingen met de medewerkers van SBO Het Kompas en SBO de Klimboom in Hoofddorp.

 

Voor schooltijd bent u welkom om met uw kind mee naar binnen te lopen. Wilt u er rekening mee houden dat de leerkracht er dan vooral is voor de leerlingen. Leerkrachten zijn voor schooltijd telefonisch niet beschikbaar.

 

Ziekmelden

De groepsleerkracht is de eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Komt u er met de leerkracht samen niet uit, kunt u terecht bij de intern begeleider of bij de directeur.

 

Het ziekmelden van een leerling kan telefonisch doorgegeven worden vanaf 8.15 uur (0252-622132) Indien een leerling niet op school verschenen is, wordt er contact gezocht met thuis. In de regel gebeurt dit voor 10.00 uur.