Ontwikkelingsperspectief: de basis

Voor ieder kind op onze school maken wij in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat naar welk vervolgonderwijs we toe werken en welke leerdoelen daarbij horen. Het ontwikkelingsperspectief is een levend document en wordt zo nodig jaarlijks bijgesteld.

 

We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig op basis van observaties en (Cito)toetsen. Leerkrachten gaan ook met ieder kind in gesprek over zijn/haar ontwikkeling. Minimaal twee keer per jaar bespreken we de ontwikkeling en de vorderingen met de ouder(s)/verzorger(s).