Specialisten op onze school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert, een psycholoog /orthopedagoog samen met de schoolarts en schoolmaatschappelijk werk. Schoolvideobegeleiders coachen onze teamleden.

 

Fysiotherapie en Logopedie onder schooltijd

Desgewenst bieden we kinderen de mogelijkheid om onder schooltijd fysiotherapie te volgen. Daarvoor werken we samen met een praktijk voor kinderfysiotherapie uit Hoofddorp.

Ook bieden wij de mogelijkheid om onder schooltijd logopedie te ontvangen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met een logopediepraktijk, uit Katwijk.

Fysiotherapie én logopedie kunnen na verwijzing van de huisarts op school gegeven worden, de ouders betalen dit zelf via de zorgverzekering.

 

Dyslexiebehandeling vergoede zorg

SBO De Fakkel werkt nauw samen met het dyslexiecollectief voor de behandeling en diagnosticering van de ernstige enkelvoudige dyslexie. Dit is echter geen verplichte keuze voor ouders. Zij zijn vrij om een eigen behandelaar aan te dragen voor deze specifieke zorg.

 

Het zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit de intern begeleider Natasja van Schravendijk en de schoolpsycholoog Fiona Waterbeek.

 

Wekelijks hebben zij met de locatiecoördinator zorgoverleg om het zorgbeleid en de ondersteuning van de leerkrachten te kunnen coördineren en vorm te geven.

 

Een keer in de maand is er een groot zorgoverleg samen met de zorgteams van SBO De Klimboom en SBO Het Kompas. Hierbij is in principe ook de directeur aanwezig