Passend onderwijs Haarlemmermeer

Per 1 augustus 2014 moet elke school Passend onderwijs bieden. Dit betekent dat iedere school onderwijs moet bieden, dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van elke leerling. Er zijn binnen de gemeente Haarlemmermeer 66 scholen verenigd in een samenwerkingsverband. Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is er soms aanvullende ondersteuning nodig, om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen en de ondersteuningsmogelijkheden van scholen. De ondersteuningsmogelijkheden kunnen bestaan uit verschillende arrangementen. Deze arrangementen richten zich op de leerkracht, de ouders en de kinderen zelf. We spreken in dit geval over de Kerntriade. Het creëren van deze arrangementen zal altijd in nauw overleg moeten gebeuren in de driehoek leerkracht, ouder en kind.

SBO De Fakkel is onderdeel van Passend onderwijs Haarlemmermeer en kan meedenken en participeren in één van deze arrangementen.