Vrij voor vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt

 

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de groepsleerkracht niet.