Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Actief ouderschap en kennismakingsgesprekken.

17 augustus 2015

Om de leerlingen optimaal te kunnen onderwijzen en begeleiden zijn de ouder(s)/verzorger(s) onmisbaar. Een van de aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar is het vertsevigen van de samenwerking en contactmomenten met u. Samen met de stichting Actief Ouderschap hebben we een aantal iniatieven ontwikkeld om in het nieuwe schooljaar mee aan de slag te gaan.

 

In de eerste twee schoolweken zullen er daarom kennismakingsgesprekken geveord gaan worden. Dit zijn gesprekken waarbij de leerkrachten met u én uw kind in gesprek gaan om te bespreken op welke manier wij elkaar kunnen helpen om het beste bij uw kind naar boven te halen.

Verwachtingen worden uitgesproken en gemaakte afspraken kunnen worden herhaald. na dit gesprek maakt u dan meteen een afspraak met de leerkracht voor het volgende halverwege het schooljaar ( de eerste week van februari)

Aan het einde van het schooljaar is er dan een eindgesprek. De gesprekken vinden na schooltijd plaats.

 

De algemen ouderavond komt met de invoering van bovengenoemde gesprekken te vervallen. Er zal wel een aparte voorlichtingsavond komen voor groep 8 met het oog op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

 Nieuwsarchief