Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ambitiegericht werken - leesonderwijs

06 september 2021

Met plezier en goed kunnen lezen is de basis voor alle andere vakken. Dit jaar werken we weer met het blokkenmodel voor de beginnende lezers. Het blokkenmodel bestaat uit 7 blokken van 15 minuten waarin verschillende vormen van lezen centraal staan.

Beginnende lezers
Beginnende lezers gaan onder andere duo lezen, (samen lezen in tweetallen), zelf lezen, verhalen schrijven, voor- voor-koor-door lezen en natuurlijk gaan we veel samen lezen en voorlezen. Alles gaat draaien om plezier, letters, woorden, zinnen en verhalen.
 

Hommellezen
Daarnaast gaan we Hommellezen met de leerlingen die het beginnende leesproces beheersen. Ook hierbij staat het plezier in lezen voorop en zullen we veel lezen samen met de leerlingen.

 

Stillezen
Uiteraard gaan we stillezen met de leerlingen die al gevorderde lezers zijn. We gaan ook boekenbabbels houden en elkaar motiveren voor leuke boeken. We gaan op verschillende manieren samen in gesprek over leuke boeken en we willen graag veel leeskilometers maken. Elke ochtend start elke klas met stillezen in de eigen klas. De leerlingen mogen dan een boek kiezen uit onze bibliotheek.


Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is vernieuwd met veel verschillende soorten leesboeken, toneelboeken, prentenboeken en informatieve boeken. Ook in dit schooljaar zullen wij onze schoolbibliotheek verder uitbreiden.

Mocht u meer willen weten hoe de leerkracht van uw kind het leesonderwijs vormgeeft dan kunt u uiteraard contact met de leerkracht van uw zoon/dochter opnemen.

 Nieuwsarchief