Leestijd 2 - 3 min
“Dorien goed in haar vel op De Fakkel”
Eén van onze koersdoelen afgelopen jaren: ouders als partners in opvoeding, onderwijs, ondersteuning en zorg zoveel mogelijk actief betrekken bij ons onderwijs. Catherine Decanničre wil graag vertellen over de overstap die haar dochter Dorien maakte van de reguliere basisschool naar De Fakkel voor speciaal basisonderwijs in Nieuw-Vennep. Zij trekt gráág samen op met school.
Samen optrekken met school? Graag, wat betreft de moeder van Dorien.

Catherine is de trotse moeder van twee dochters. De oudste zit in groep 8 op de reguliere basisschool Bommelstein. Eén dag per week gaat zij voor extra uitdaging en verdieping naar de Day a Week School. De jongste zit in groep 4 op De Fakkel, school voor speciaal basisonderwijs en is daar goed op haar plek. “Onze dochters krijgen allebei wat zij nodig hebben.”

Catherine: “De basisschool heeft veel gedaan om Dorien extra te ondersteunen en dat deden wij thuis ook. Ze had in groep 3 een fijne, goede juf die haar veel één op één instructie gaf. Heel knap, in een grote klas met veel meer leerlingen. Wij hadden regelmatig tussentijds overleg."

“Toen de resultaten achterbleven en Dorien erg op haar tenen moest lopen, zijn we in gesprek gegaan met het brugteam van het samenwerkingsverband. Samen hebben we geconcludeerd dat een overstap naar het speciaal basisonderwijs beter en nodig zou zijn. Eerlijk gezegd was dat een opluchting, want Dorien zit nu heel goed in haar vel en komt tevreden uit school.”

“Leerkrachten hier op school zijn heel betrokken en hebben echt hart voor de kinderen en de school"

Dorien zit inmiddels in groep 5 op De Fakkel en doet het prima. Ze kan goed meekomen en de rust en kleinere klas doen haar goed. “Er is veel structuur en het tempo is lager”, merkt Catherine. “Er wordt sterk naar de totale ontwikkeling gekeken. Leerkrachten hier op school zijn heel betrokken en hebben echt hart voor de kinderen en de school. Zij staan ook open voor suggesties en tips.”

Positief is ook dat gekeken wordt hoe Dorien voor sommige vakken extra uitdaging kan krijgen. Zo leest ze erg graag en kan daarmee verder vooruit. “Wij vinden het als ouders fijn om uit een kind te halen wat erin zit. Wij willen onze dochters zeker niet overvragen, maar wel zo stimuleren dat hun talenten tot ontwikkeling komen. En dan bedoel ik niet alleen cognitief, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan leren samenwerken bijvoorbeeld, of sociaal vaardig worden.”

"Positief is ook dat gekeken wordt hoe Dorien voor sommige vakken extra uitdaging kan krijgen"

Thuis ondersteunt Catherine dit ook, door met Dorien zo nu en dan extra te oefenen met rekenen. Ook op school steunt Catherine het onderwijs. Zo hielp zij een jaar met lezen en ging met individuele kinderen aan de slag. “Leuk om te zien dat er met iPads wordt gewerkt en dat spelletjes en oefeningen het lezen leuker maken voor kinderen. Ik vond het leuk om zo te helpen, zo leer je de kinderen in de nieuwe klas van je kind ook beter kennen.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
eerder verschenen Jaarmagazine 2019-2020
relevante categorieën koers, sbo